26 november 2014

2014 års kulturstipendiater

Under de senaste arton åren har Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur delat ut ett stort antal utbildningsstipendier till talangfulla människor, som arbetar med konst, musik, teater, dans, litteratur, design och scenografi. Vidare har stiftelsen lämnat bidrag till många olika svenska forsknings- och kulturprojekt.

2014 års stipendiater, som vardera erhåller ett stipendium på 150.000 kronor, är:

konstnären HILDA HELLSTRÖM

musikalartisten PHILIP JALMELID

tonsättaren ROGER JOHANSSON

typsnittsdesignern CAROLINA LAUDON

ljusdesignern MAX MITLE

kontrabasisten JENNY RYDERBERG

Pressinformation, Stenastiftelsens stipendieutdelning 2014

Fler nyheter