2 mars 2014

2013 års utdelning av resestipendiater på masternivå

Stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson omgiven av 24 av de 49 studenter som under 2013 tilldelades resestipendier (foto Magnus Gotander)

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur delar sedan 2012 årligen ut en miljon kronor i resestipendier. Mottagarna av stipendierna skall i huvudsak verka inom stiftelsens prioriterade verksamhetsområden som är kultur och hälsa, innovation och entreprenörskap. Stipendiet är avsett att täcka resor och boende via mottagande universitet och omfattar vanligtvis tre månader.

Under år 2013 har 49 resestipendier á 25 000 kronor delats ut till västsvenska studenter i samband med deras examensarbeten på mastersnivå. Stipendierna gör det möjligt för studenterna att gästa utländska universitet och skapa egna internationella nätverk. 2013 års stipendiater har besökt universitet och lärosäten i hela världen bland annat USA, England, Kina, Sydafrika, Australien, Nepal och Indien.

2013 års stipendiater från läkarprogrammet är:  Caroline Samuelsson    Karl Bohlin   Josef Berge   Charlotte Riese   Kanya Said  Sara Mattsson   Parisa Hajjari   Andreas Björnberg   Johan Johansson   Peter Alpsten  Erik Thurin   Emma Holtz   Frida Emilson   Linda Forsberg   Stina Lyngmark   Kim Toss   Hanna Hultquist   Johan Lorentzon

2013 års stipendiater från apotekarprogrammet är: Behshta Aziz   Sandra Barhebréus   Josefine Carlsson   Alma Hrnjadovic   Nadia Jaber   Jonathan Jansson Åkerberg   Nilofar Jaybari   Felicia Lennerås   Ida Lilja   Hannes Mattsson  Lina Stark   Caroline Wasén   Katrine Younan   Jenifer Yousef   Marina Draganoi  Johanna Gustafsson   Pari Mahammad   Maria Mårdh   Usama Saleem   Malin Sténhoff       Nina Taher Nasabi   Niclas Tamminen Lindqvist   Charles Van Loo   Niklas Werner   Sara Zabihi

2013 års stipendiater från Handelshögskolan är: Karin Berg   Ingvild Nylökken

2013 års stipendiater från Chalmers är: Tina Inge   Ulrich Frye   Jonas Otterheim   Victor Åkerlund

Fler nyheter